Produkter

Flygaska är ett effektivt skogsgödselmedel

Flygaska uppstår som en biprodukt inom energiindustrin och är en utmärkt råvara i gödselmedel. Askan innehåller viktiga ämnen som effektiviserar skogens tillväxt, såsom fosfor, bor och kalk. I det granulerade gödselmedlet kan man tillsätta näringsämnen som passar respektive skogstyp. Granulerad aska har en avsevärt längre verkningstid jämfört med gödsling med dammande aska.
Utrustning

Fjärrstyrd, automatiserad, formbar produkt

Rakeistus AB:s automatiserade, kostnadseffektiva granuleringsutrustning för aska tillverkas i Finland.
Utöver granuleringsprocessen är också själva slutprodukten, den granulerade askan, en lönsam produkt.
Granuleraren kan enkelt ställas in för att granulera också annat dammande material.


Rakeistus Oy
Gneissikuja 3,
90620 Oulu, Finland