Granulering

Från flygaska till effektivt skogsgödselmedel

Granulering är en process där dammande, smutsande flygaska omvandlas till ett effektivt, lätthanterligt gödselmedel för skogsgödsling. Under processens gång kan man tillsätta näringsämnen i gödselmedlet som passar respektive skogstyp.
Granulerad aska har en avsevärt längre verkningstid jämfört med gödsling med dammande aska.
Produkter
Ekologiskt

Granulerad aska är ett grönare alternativ

Lagstiftningen och den allmänna opinionen går i en riktning där gröna värden uppskattas allt mer, medan fossila, oförnybara bränslen används allt mindre. Följaktligen har förnybar biomassa blivit ett allt mer attraktivt alternativ inom produktionen av ren energi. I enlighet med hållbar utveckling återförs bioaskan till naturens kretslopp inom den distribuerade produktionen.
Rakeistus Oy

Från idé till verklighet

Rakeistus Oy grundades 2012 i Uleåborg, Finland, av Juha Pelkonen, som ville utveckla ett sätt att utnyttja flygaska effektivare än enbart som markfyllning. Idag tillverkar Rakeistus Oy granuleringsutrustning och erbjuder en servicehelhet bestående av granulerad aska. Rakeistus Oy bedriver också forskning kring bioaska och dess användning i samarbete med olika universitet.

KontaktuppgifterRakeistus Oy
Gneissikuja 3,
90620 Oulu, Finland