Lannoitteet

Lentotuhka on tehokas metsälannoite

Energiateollisuuden sivutuote on erinomainen lannoitteen raaka-aine. Se sisältää tärkeitä metsän kasvun tehostajia kuten fosforia, booria ja kalkkia. Raetuhkalannoite voidaan myös lisäaineistaa  kullekkin metsätyypille sopivaksi.
Rakeistetulla tuhkalla on huomattavasti pitempi lannoitteen vaikutusaika verrattuna pölyävään tuhkalevitykseen.
Lannoitteet
Laitteet

Etäohjattava, automatisoitu,  muunneltava rakenne

Rakeistus Oy:n tuhkan rakeistuslaitteet ovat pitkälle automatisoituja, kustannustehokkaita ja kotimaisia.
Rakeistamisen lisäksi myös lopputuote, rakeistettu tuhka on taloudellisesti kannattava myyntituote.
Rakeistin on myös helppo sovittaa myös muiden pölymäisten materiaalien rakeistamiseen.

Laitteet

Rakeistus Oy
Gneissikuja 3,
90620 Oulu