Rakeistaminen

Lentotuhkajäte tehokkaaksi metsälannoitteeksi

Rakeistaminen on prosessi, jossa pölyävä, sotkeva lentotuhkajäte muutetaan tehokkaaksi ja helposti käsiteltäväksi metsälannoitteeksi. Prosessin aikana voidaan lannoite myös lisäaineistaa  kullekin metsätyypille sopivaksi.
Rakeistetulla tuhkalla on huomattavasti pitempi lannoitteen vaikutusaika verrattuna pölyävään tuhkalevitykseen.

Tuotteet
Palvelut
Ekologisuus

Rakeistettu tuhka on vihreämpi  vaihtoehto

Lainsäädäntö ja yleinen mielipide ovat muuttumassa vihreitä arvoja suosivaan suuntaan, pois fossiilisista, uusiutumattomista polttoaineista. Tämä tekee uusiutuvasta biomassasta houkuttelevamman vaihtoehdon puhtaamman energian tuotannossa. Kestävän kehityksen mukaisesti palautetaan biotuhka osana hajautettua tuotantoa luonnon kiertokulkuun.
Rakeistus Oy

Ideasta toteutukseen

2012 perustettu oululainen Rakeistus Oy sai alkunsa yrityksen perustajan Juha Pelkosen ajatuksesta käyttää lentotuhkaa hyödyllisemmin kuin pelkkänä maantäyttöaineena.
Ideasta syntynyt Rakeistus Oy valmistaa nykyään rakeistuslaitteita ja rakeistaa tuhkaa palveluliiketoimintana. Rakeistus Oy tutkii myös yhdessä yliopistojen kanssa biotuhkaa ja sen käyttöä.


Yhteystiedot
Rakeistus Oy
Gneissikuja 3,
90620 Oulu