Yritys

Rakeistus Oy on oululainen kiertotalouden pioneeriyritys. Olemme toimineet suomalaisten metsien hyväksi vuodesta 2012. Olemme kantamassa oman vastuumme maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sen teemme yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa.

Tarina

Oululainen Rakeistus Oy perustettiin vuonna 2012. Sen tarina kuitenkin alkoi jo useita vuosia aiemmin. Yrityksen perustaja Juha Pelkonen on myös kuljetusalan yrittäjä kolmannessa sukupolvessa. Hän ja sitä ennen hänen isänsä kuljettivat kuorma-autoilla voimalaitosten tuhkaa. Se vietiin joko kaatopaikalle, maanrakennusaineeksi ja yksittäisiä kertoja metsänomistajille lannoitteeksi.

1990-luvulla tuhkan käyttö metsälannoitteena oli vielä vähäistä, mutta tutkimusten myötä voimalaitoksissa herättiin miettimään tuhkan jatkojalostusta ja hyötykäyttöä. Uraauurtava tutkimus julkaistiin Muhoksen Leppiniemen Metlan koealueella 1994. Tutkimus osoitti, että joillakin alueilla puiden kasvu peräti 11-kertaistui tuhkan vaikutuksesta.

Pulkkilassa, Siikalatvan kunnassa nuori metsänomistaja muisti isänsä kertoneen, että ennen tuhkaa käytettiin metsälannoitteena ja tämän innoittamana perehtyi Leppiniemen tutkimustuloksiin. Vuonna 2007 hän otti yhteyttä Pelkoseen ja pyysi tuhkaa. Muutaman kuorman jälkeen metsänomistaja totesi Pelkoselle, että rakeistettu tuhka olisi helpompi levittää ja että Oulussa pitäisi olla tuhkan rakeistuslaitteisto.

Muutaman vuoden päästä vastaavanlainen toive oululaisesta rakeistuslaitteistosta esitettiin Pelkoselle paikallisesta voimayhtiöstä.

 

Idearikkaana miehenä Pelkonen alkoi ideoida tuhkan rakeistamista ja päätyi siihen, että toisin kuin jo markkinoilla olevat ratkaisut, hän tekisi jatkuvaan materiaalivirtaan perustuvan ja edullisemman laitteiston.

Näin syntyi Rakeistus Oy, jonka omistajana ja hallituksen jäsenenä Juha Pelkonen on edelleen. Kun omat rahkeet yritystoiminnan kehittämiseen loppuivat, vuonna 2015 mukaan lähti yrittäjäneuvos Eero Koskelainen. Hänen pitkä kokemuksensa yritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä toivat Rakeistukseen merkittävän lisän.

Metsänomistaja Pulkkilasta ja Pelkonen jatkoivat yhteistyötä tuhkan merkeissä. Vuonna 2018 Pelkonen pyysi metsänomistajaa töihin Rakeistukseen, ja näin Kimmo Piippo tuli yritykseen, ensin myyntipäälliköksi ja vuonna 2019 toimitusjohtajaksi.

Piipon myötä Rakeistus Oy:ssa rakeistuslaitteiden valmistuksen ja tuhkalannoituspalvelun ohella kiinnostuttiin tuhkalannoituksen aikaansaamasta puuston lisäkasvusta ja sen luomasta lisähiilinielusta – eli ilmastonmuutoksen torjumisesta.  Yrityksen ympäristöystävällisestä arvopohjasta ja idearikkaudesta syntyi Hiilinielurekisteri. Hiilinielurekisteri on palvelu, joka tarjoaa vastuullisen tavan kompensoida hiilidioksidipäästöjään ostamalla ja luomalla lisähiilinieluja Suomen metsiin.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on Rakeistukselle strateginen valinta. Tämä tarkoittaa, että liiketoimintamme on rehtiä ja vastuullista ympäristön, ihmisten, palveluiden ja tuotteiden sekä talouden näkökulmasta.

Panostamme vastuullisuusosaamisemme jatkuvaan kehittämiseen, kestäviin ja luottamuksellisiin asiakassuhteisiin sekä vastuulliseen ja vaikuttavaan kanssakäymiseen eri sidosryhmien kanssa. Näin voimme vaikuttaa tuotanto- ja toimitusketjumme läpinäkyvyyteen sekä edistää strategista päämääräämme hillitä ilmastonmuutosta.

Noudatamme lakeja, ohjeita, sääntöjä sekä määräyksiä ja arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti. Tuemme myös asiakkaitamme ja toimittajiamme arvioimaan ja vähentämään ympäristövaikutuksia sekä toimimaan vastuullisesti.

Panostamme jatkuvaan työturvallisuustyöhön ja meille on tärkeää, että henkilöstömme voi hyvin. Tätä tuemme ennakoivalla työkyvyn johtamisella ja osaamisen kehittämisellä. Haluamme olla vastuullinen työnantaja. Meille on tärkeää, että yrityksessämme on hyvä tehdä töitä sekä kasvaa ja kehittyä yrityksemme mukana.

Arvomme rohkeus menestyä, innovatiivinen edelläkävijä sekä vastuulliset valinnat tukevat toimintaamme vastuullisuuden suunnannäyttäjänä sekä kestävän yhteiskunnan ja yksilöiden etujen edistäjänä.