Rakeistus – på villkoren för vår natur

Rakeistus Oy ritar och tillverkar granulationsmaskiner för aska samt granulerar aska till skogsgödsel som fullservice-tjänst. Vi betjänar energibolag, industriföretag och askbehandlare.

Vi hjälper energibolag och företag att omvandla sidoströmmar till en lönsam verksamhet, förbättra miljövänligheten och producera lokala produkter som tillverkats enligt principerna inom hållbar utveckling.

Vår verksamhet följer våra värden
  • Vi främjar cirkulär ekonomi
  • Vi sysselsätter finländare
  • Vi bekämpar klimatförändringen
  • Vi bär vårt ansvar för de finska skogarna

LÄS MER OM OSS

Granulerad aska är ett grönare alternativ

– och så här tillverkas den

“Våra tjänster och produkter är i toppen av cirkulär ekonomi. Våra skräddarsydda lösningar har en viktig roll i att återge näring som biomassa innehåller till naturens kretslopp.”

 

SE REFERENSER

Blev du intresserad? Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra tjänster? Intresserad av samarbete?
Slå en signal eller skicka ett meddelande, så kan vi talas vid!

TA KONTAKT