Industri

Cirkulär ekonomi har kommit får att stanna. Industriföretags ansvarsfulla verksamhet innebär även effektiv användning av sidoflöden. Ta kontakt, när du vill ha en tillförlitlig partner för produktifiering av hantering av sidoflöden.


Granulering är ett förmånligt sätt att förvandla svårhanterliga sidoflöden till sådan form att de kan lätt lagras, transporteras och användas som till exempel gödsel.

Granulationsanläggningarna som vi erbjuder är, utöver för biobaserad flygaska, även lämpliga för granulering av andra biobaserade industriella sidoflöden.

Vi utvecklar ständigt nya sätt för att effektivera näringskretsloppet av olika slags sidoflöden. Vi diskuterar gärna med er om de bästa lösningarna för att utnyttja sidoflöden. Sådana sidoflöden är exempelvis industriella närings-, fiber-, kalk- och kolhaltiga sidoflöden.

Blev du intresserad? Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra tjänster? Intresserad av samarbete?
Slå en signal eller skicka ett meddelande, så kan vi talas vid!

Ta kontakt