Hantering av aska

Kom med och utnyttja de nya möjligheterna att förädla aska och gör det till en nya lönsam verksamhet.

Flygaska som uppstår som sidoflöde av trädförbränning innehåller värdefull näring. Det lönar sig att returnera näringen till naturens kretslopp som skogsgödsel. Granulerat skogsgödsel ökar i popularitet eftersom det är ekologiskt, långtidsverkande och har i många undersökningar konstaterats effektivt.

Vi erbjuder mottagare och hanterare av aska skräddarsydda granulationsanläggningar för granulation av flygaska. Våra anläggningar är kostnadseffektiva och möjliggör en lönsam verksamhet inom granulation av aska.

I erbjuder även försäljningstjänst av granulerat skogsgödsel via Kolsänksregistret. Kolsänksregistet är en webbaserad tjänst, där skogsägare skapar extra kolsänkor med hjälp av askgödsling, och vilka privatpersoner och företag köper för att kompensera sina koldioxidutsläpp.


Granulationsanläggningar

Våra granulationsanläggningar är ett resultat av vår egen produktutveckling. Anläggningarna är mycket långt automatiserade och kostnadseffektiva. De ritas och tillverkas i Rakeistus Oy:s maskinverkstad i Uleåborg.

Granulationsanläggningar lämpar sig för granulation av flygaska med biobas. Granulataska kan användas som skogsgödsel eller jordbyggnadsämne. Med anläggningen kan man granulera och stabilisera även andra industriella sidoflöden med biobas.

Vår maskiner har kontinuerlig funktion alltså kan granulationen och mängden extra näring justeras under hela processen.

Med vår anläggning får ni recept för tillverkning av skogsgödsel för torv- och mineralmark.

Granulatorer

  • Containertillverkad
  • Tre storlekar enligt tillverkningsmängd: 3,5 / 5,0 / 7,0 ton/timme
  • Kan integreras till mindre kraftverk eller byggas som självständigt fungerande med lagersilo för aska.

Granulationsanläggning

  • Lösning som kan integreras i produktionsutrymmen.
  • Skräddarsydd lösning för kundens behov och produktionsverk.
  • Granulationsanläggningens storlek skräddarsys enligt produktionsmängden av aska.
  • En optimal lösning, då det produceras över 8000 ton aska årligen eller då det förekommer tydliga stegringar i produktionen av aska.

Försäljningstjänst

Vi skriver ett kontrakt med er om försäljning av askgödsel, enligt vilket vi betalar er det överenskomna fasta priset för askan.

Försäljning av granulerat askgödsel via kolsänksregistret.fi är enkelt och smidigt.

Kolsänksregistret är en ansvarsfull och genomsynlig förmedlingstjänst, där man för samman extra kolsänkor och köpta, frivilliga utsläppskompensationer.

Askgödsel och -gödsling säljs i kolsänksregister.fi åt skogsägare, som vill med hjälp av den extra tillväxt som gödslingen åstadkommer skapa extra kolsänkor i sina skogar. Dessa extra kolsänkor köps av miljömedvetna företag och privatpersoner för att kompensera sina växthusutsläpp för att minska sitt kolfotspår.

Blev du intresserad? Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra tjänster? Intresserad av samarbete?
Slå en signal eller skicka ett meddelande, så kan vi talas vid!

Ta kontakt