Tjänster för askproducenter, askprocessorer och industri

Beställ inhemska, kostnadseffektiva och skräddarsydda granulatorer och granuleringsanläggningar för granulering av aska och andra biprodukter. Vi tar också emot och bearbetar biobaserad aska till skogsgödsel.