Producent av aska

Vid trädbränning uppstår som sidoflöde flygaska som innehåller värdefull näring. Det lönar sig att returnera näringen till naturens kretslopp som skogsgödsel. Vi erbjuder askproducenter (kraftverk) skräddarsydda granulationsanläggningar för granulation av flygaska och mottagningstjänster för aska.


Granulationsanläggningar

Våra granulationsanläggningar är ett resultat av vår egen produktutveckling. Anläggningarna är mycket långt automatiserade och kostnadseffektiva. De ritas och tillverkas i Rakeistus Oy:s maskinverkstad i Uleåborg.

Granulationsanläggningar lämpar sig för granulation av flygaska med biobas. Granulataska kan användas som skogsgödsel eller jordbyggnadsämne. Med anläggningen kan man granulera och stabilisera även andra industriella sidoflöden med biobas.

Med vår anläggning får ni recept för tillverkning av skogsgödsel för torv- och mineralmark.

Granulatorer

  • Containertillverkad
  • Tre storlekar enligt tillverkningsmängd: 3,5 / 5,0 / 7,0 ton/timme
  • Kan integreras till mindre kraftverk eller byggas som självständigt fungerande med lagersilo för aska.

Granulationsanläggning

  • Lösning som kan integreras i produktionsutrymmen.
  • Skräddarsydd lösning för kundens behov och produktionsverk.
  • Granulationsanläggningens storlek skräddarsys enligt produktionsmängden av aska.
  • En optimal lösning, då det produceras över 8000 ton aska årligen eller då det förekommer tydliga stegringar i produktionen av aska.

Mottagning av aska

Vår mottaggningstjänst är för askproducenter ett enkelt sätt att få askan förädlad.

Vi tar emot flygaska med biobas, som lämpar sig som skogsgödsel.

För lagring av aska ritar och bygger vi för mindre askproducenter lämpliga asksilor eller containerlösningar. I asksilo garanteras det att askan hålls i lämplig form för förädling.

I mottagningstjänsten kan vi inkludera leverans från kraftverket till granulationsanläggningen.

Blev du intresserad? Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra tjänster? Intresserad av samarbete?
Slå en signal eller skicka ett meddelande, så kan vi talas vid!

Ta kontakt