Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Rakeistus Oy

Kontaktuppgifter

Gneissikuja 3,
90620 Uleåborg
+358 44 704 4888
kimmo.piippo@rakeistus.fi
FO-nummer 2483572-3

Ansvarsperson

Kimmo Piippo
+358 44 704 4888
kimmo.piippo@rakeistus.fi

2. De registrerade

  • Kunder
  • Potentiella kunder

3. Ändamål

Personuppgifter som lagrats i Rakeistus Oy:s kundregister används för att sköta kundrelationen, berätta om tjänster, marknadsföringsändamål samt utveckling / planering av företagets tjänster och andra funktioner samt motsvarande ändamål.

4. Personuppgifter som lagras i registret

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

Kontaktuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Personnummer

Kunduppgifter

Uppgifter om köpta produkter / tjänster

5. Rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, vars utövande kan begäras på adressen kimmo.piippo@rakeistus.fi

Rätt till insyn

Den registrerade kan kontrollera de uppgifter vi lagrat.

Rätt till rättelse

Den registrerade kan begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas.

Rätt att neka

Den registrerade kan neka behandling av sina personuppgifter ifall den registrerade misstänker att personuppgifter behandlats lagstridigt.

Förbud mot direktreklam

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifterna används för direktreklam.

Rätt att radera

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter raderas ifall det inte finns behov att behandla uppgifterna.  Vi behandlar raderingsbegäran varefter vi antingen raderar uppgifterna eller meddelar motiverad orsak för varför uppgifterna inte kan raderas.

Observera att registeransvarig kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera uppgiften såsom begärts. Registeransvarig har skyldighet att förvara bokföringsmaterial den tid (10 år) som definierats i Bokföringslagen (kap. 2, §10). På grund av detta kan material i samband med bokföring inte raderas innan tidsperioden gått ut.

Återkallande av samtycke

Ifall behandling av personuppgifter baseras endast på samtycke, och inte exempelvis kundrelation eller medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke. Den registrerade kan föra klagan om beslutet till dataombudsmannen. Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandling av tvistade uppgifter tills ärendet har blivit löst.

Rätt att föra klagan

Den registrerade har rätt att föra klagan till dataombudet ifall det känns att vi bryter mot aktuell dataskyddslagstiftning vid vår behandling av personuppgifter.
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter samlas in från kunden själv, då kundrelationen uppstår samt från registeransvariges system till tjänster via webbformulär. Därtill uppdateras uppgifterna från myndighetskällor eller andra serviceproducenter, vilket säkerställer att uppgifterna är aktuella.

7. Regelmässig överlåtelse av uppgifter

Uppgifter överlåts i regel inte för reklamändamål utanför Rakeistus Oy och dess medlemsaffärer.

8. Behandlingens längd

Personuppgifter behandlas i regel så länge som kundrelationen är i kraft. Den registrerade kan själv avlägsna sig från vår marknadsföringslista genom länken som finns i varje reklambrev som vi skickar per e-post, eller genom att skicka meddelande på adressen:
 kimmo.piippo@rakeistus.fi.

9. Behandlare

Registeransvarig och dennas anställda behandlar personuppgifter. Vi kan även delvis utkontraktera behandlingen av personuppgifter till tredje part, varvid vi med kontrakt säkerställer att personuppgifterna behandlas enligt aktuell lagstiftning och på i övrigt adekvat sätt.

10. Överföring av uppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte uppgifterna för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

12. Webbkakor och uppföljning av besök

Vi samlar in uppgifter om användarens terminal med hjälp av webbkakor (“cookies”)och andra motsvarade tekniker, såsom med hjälp av webbläsarens lokala datalager. En webbkaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens terminal. Webbkakor innehåller ofta en namnlös, unik identifikation, med vilken vi kan identifiera och räkna webbläsare som besöker vår webbplats.

Vår webbplats använder tjänsten Google Analytics.

På vår webbplats finns även länkar till andra webbplatser och tjänster. Vi ansvarar inte för dessa utomstående webbplatsers integritetspolicy eller innehåll. Tredje parter kan placera webbkakor på användarens terminal vid besök på vår webbplats för att föra statistik över olika webbplatsers besökarantal.