Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta EVO

Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta EVO granulerar den trädbaserade aska som uppstår i samband med energiproduktionen i en granulator som Rakeistus Oy levererat.

Den containertillverkade granulatorn byggdes i samband med Kuusamo EVO:s energiverk i Toranki.  Dess produktionskapacitet är xx ton.

I samband med granulatorn byggdes även en 11 meter hög och 6,5 ton tung asksilo, där man lagrar flygaska och håller den torr.

Granulering av aska är en del av Kuusamos lokala cirkulation: bränslen som används i kraftverket är till 98 procent sidoflöden från lokal sågverksamhet och den aska som uppstår utnyttjas som granulerat skogsgödsel för att gödsla lokala skogar.