Oulun Energias kraftverk Toppila

I samband med Uleåborgs Energis kraftverk i Toppila verkar en containertillverkad granulatorer av Rakeistus.  Den har varit i bruk sedan 2012. Det är Rakeistus första granulator. Den har moderniserats och uppdaterats regelbundet, och den nuvarande produktionsmängden askgödsel är 7–9,5 tusen ton per år. Rakeistus Oy tar emot Uleåborg Energis aska och framställer av den gödsel åt Uleåborg Energi som tjänsteproduktion.