Kolsänskregistret

Kolsänskregistret är en tjänst som utvecklats och utgörs av Rakeistus Oy.

Kolsänksregistret är ett fullständigt inhemskt och ansvarsfullt sätt att frivilligt kompensera sina koldioxidutsläpp genom att köpa och skapa extra kolsänkor till Finlands skogar.

Extra kolsänkor skapas genom acceleration av trädens tillväxt genom att gödsla unga skogar med granulerat askgödsel.

De extra kolsänkor som man skapat med gödsling och antecknat i Kolsänksregistret säljs i tjänsten till privatpersoner och företag som vill kompensera sina växthusutsläpp.

Skogsägaren får en monetär ersättning för att behålla en extra kolsänka. Skogsägaren förbinder sig till att behålla kompensationsskogen i 15–20 år.


Följer på sociala medier

Du kan alltid vara bland de första som ser de senaste nyheterna på Facebook-sidan i Kolsänskregistret

Kompensera för ditt koldioxidavtryck på ett ansvarsfullt sätt

Vill du veta mer om koldioxidregistret och hur det fungerar? Besök webbplatsen för Kolsänskregistret och kom och skapa ytterligare kolsänkor i finska skogar.

gå till webbplatsen